72674

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มแรกได้นำเข้าสินค้าเครื่องจักรอุปกรณ์บรรจุหีบห่อ เช่น เครื่องแพ็คสายรัดกล่อง ( Strapping Machine ) ภายใต้ยี่ห้อ “ Faster “ ซึ่งสื่อถึงการทำงานที่รวดเร็วขึ้นในการบรรจุหีบห่อเมื่อเทียบกับการบรรจุหีบห่อแบบดั้งเดิม ที่ใช้แรงงานเป็นหลัก

ต่อมาเมื่อปี 2546 ทางบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจและเป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟต์กระเช้า , ลิฟท์กระเช้าแบบบุคคล , รถกระเช้า ( Personnel Lift ) ลิฟต์กรรไกร , X – ลิฟท์ ( Scissor Lift) , บูมลิฟต์แขนตรง ( Telescopic Boom Lift ) บูมลิฟท์แขนหักศอก ( Articulating Boom Lift ) หรือ ( Knuckle Lift ) ซึ่งมีการเรียก อีกหลายชื่อ ของ รถกระเช้าดังกล่าวข้างต้น เช่น Man Lift , Cherry Picker , Aerial Work Platform (AWP ) , Mobile Elevating Work Platform ( MEWP) เป็นต้น

โดยทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลิฟต์กระเช้า ยี่ห้อ GENIE ( GENIE LIFT ) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จด้วยยอดจำหน่ายสูงสุดทั่วโลกและในประเทศไทย โดยมีรุ่นที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในประเทศไทยเช่น AWP 30S DC, AWP 40S DC, GS-2646 , GS-3246 , GS-4047 , GS-4069 , Z 45/25 J DC , Z 60/34 , Z62/40 , Z80/60 , S-60 , S-65 , S-80 , S-85 , S-125 , Z-135/80 เป็นต้น    อ่านต่อ >>>

OUR PARTNER

faster-enterprise