77-5010_genie_awp25.jpg.ashx

Personnel Lifts ลิฟต์กระเช้าส่วนบุคคล

AERIAL  WORK  PLATFORMS รถกระเช้าบุคคลลิฟต์กระเช้าบุคคล (ลิฟท์กระเช้า Platform Height)

ลิฟต์กระเช้า AWP เป็นลิฟต์กระเช้าแบบเสากระโดงขึ้นตรง มีความสูงที่พื้นกระเช้าตั้งแต่ 6 เมตร ถึง 12 เมตร รถลิฟท์กระเช้ารุ่นนี้มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวกโดยการเข็น สามารถเข้าลิฟท์โดยสารได้ทนทาน  เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงในพื้นที่จำกัด  และมีข้อจำกัดในเรื่องของการรับน้ำหนักของพื้น (Floor Load) พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ในพื้นที่ต่างระดับ (Super Straddle) เช่น ในโรงภาพยนตร์ โรงละคร

ลิฟต์กระเช้าส่วนบุคคล Personnel Lift รุ่น AWP Super Series เป็นลิฟต์กระเช้าที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย มี 3 แบบใหญ่ ดังนี้

AWP (AWP20 DC,AWP20 S AC, AWP25 SDC, AWP25 S AC, AWP30S DC, AWP30S AC, AWP36 S DC AWP36 S AC, AWP40S DC, AWP40 S AC) เวลาใช้งานต้องกางขาหยั่ง 4 ข้างเพื่อรักษาสมดุลใช้เข็นหรือโหลดขึ้นรถกระบะได้ มีให้เลือก 2 แบบ คือแบบใช้แบตเตอร์ (DC)หรือแบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.(AC)

IWP (IWP 20 S DC, IWP 25S DC, IWP 30 S DC,IWP 20S AC,IWP25S AC,IWP30S AC)  เหมือน AWP แต่ไม่ต้องใช้ขาหยั่ง เข้าหน้างานได้ง่าย ใช้งานด้วย แบตเตอรี่ หรือสามารถเสียบปลั้กไฟ(AC) ได้ด้วย

DPL (DPL25 , DPL30 , DPL35 ) ต้องการขาหยั่ง 4 ข้าง เครื่องเป็นแบบเสาคู่ ขนาดใหญ่และรับน้ำหนักได้มากกว่า AWP ใช้ได้ทั้งแบบแบตเตอรี่ และเสียบปลั๊กไฟเหมือนกับ AWP และ IWP

ลิฟต์กระเช้ายี่ห้อ Genie แบบบุคคล Personnel Lift รุ่น AWP Super Series เหมาะสำหรับโรงแรม, โรงภาพยนต์, หอประชุม, โรงงานอุตสาหกรรม, งานซ่อมบำรุงรักษาสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบ, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

Share this article

You May Also Like