05794309-9a00-4e19-a1f3-5a0081ebb832

เครื่องสำรองไฟ UPS

เครื่องสำรองไฟ UPS อุปกรณ์สำรองไฟสำหรับอุตสาหกรรม (UPS)

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สำรองไฟ AMETEK SOLIDSTATE CONTROLS (ASC) จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม หรือโรงไฟฟ้า หรือแท่น ขุดเจาะน้ำมัน

Share this article

You May Also Like