บริษัท ฟาสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด : 459 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02 437 5329 , 02 861 0796 – 9    Fax : 02 439 6327
Mobile : 081 823 8380 , 093 124 8482 , 086 341 4762

คุณสุวัจน์ : 084 751 7755 E-mail: suwatsn081@gmail.com
คุณวรพัฒน์ : 091 979 2446 E-mail: worapat@fasterent.com
คุณชาญวิทย์ : 081 812 0921 E-mail: chanwit.fe@fasterent.com
คุณอรณิชา : 02 861 0796 – 99 E-mail: onnicha@fasterent.com